Er zijn nogal wat mensen die last hebben van oorsuizen, in de geneeskunde ook Tinnitus genoemd. Dit kan op alle leeftijden voorkomen maar vaak begint dit tussen de veertig en vijfenzestig jaar.

Onder Tinnitus verstaat men geluiden die niet van buitenaf komen; die dus door het oor of hoofd worden geproduceerd. Deze geluiden zijn van patiënt tot patiënt verschillend en kunnen ook dan nog variëren.Er worden vele vormen van geluid waargenomen: een licht suizen en ruizen; harde wind en storm; piepen in alle toonhoogtes; het geluid van een stofzuiger, al dan niet op volle kracht; brommen; de druk bezette landingsbaan van Schiphol.

Soms ook bestaan de geluiden uit rinkelen van glas; stemmen; muziekinstrumenten tot en met complete echo’s van muziekstukken; de deurbel; er is geen geluid dat bij de één of ander níet wordt gehoord.

De hevigheid variëert ook. Sommige hebben hier bijna geen last van en merken hoogstens af en toe -geïrriteerd- op dat er een fluitje in hun oor zit; andere daarentegen worden dag en nacht door harde geluiden geplaagd. Enige patiënten ondervinden zo storende geluiden dat hun nachtrust er door wordt onderbroken.Voor ongeveer vijf procent van de mensen die geluiden ondervinden geldt dat deze geluiden door het lichaam worden geproduceerd. Het bloed dat met een hogere druk door de aderen in de buurt van het oor stroomt (hoge bloeddruk); de darmen die geluiden maken; spiertjes in de oren die bewegen of trillen; de kaakgewrichten bij het kauwen (vaak veroorzaakt door slijtage). Deze geluiden kunnen ook door de arts worden waargenomen.

De resterende vijfennegentig procent horen geluiden die alleen voor hen hoorbaar zijn. Waar en hoe deze geluiden geproduceerd worden is nog niet duidelijk hoewel er voortdurend onderzoek naar wordt gedaan. Ook is ondanks de vele experimentele onderzoeken genezing nog niet mogelijk.

Ook gaat dit probleem soms gepaard met ontstekingen, veroorzaakt door het wroeten met de vinger in het oor wanneer de patiënt verlichting zoekt (en niet vindt). Bacteriën onder de vingernagels veroorzaken dan deze ontstekingen. Ook pogingen om door middel van wattestaafjes rust te krijgen draaien gauw op geïrriteerde plekjes uit. Ontstekingen zijn dan ook hier het gevolg.

Oorzaak

Er zijn vele mogelijke oorzaken van oorsuizen; in dertig procent van de gevallen blijft de oorzaak echter onaanwijsbaar.

- Lawaai. Iedereen heeft het weleens beleefd, na een hard geluid als een knal of harde klap, harde muziek, een vlak langsrijdende vrachtwagen met een brullende motor, enzovoorts. Het harde geluid kan de oorzaak zijn voor een tijdelijk gehoorverlies, fluiten of piepen.

Bij herhaaldelijke blootstelling aan lawaai kan het suizen en gehoorverlies echter ook blijvend zijn. Vaak is het ook een beroepsziekte van mensen die op een plek werken met veel lawaai zoals een luchthaven, een discotheek of andere horecagelegenheden of in de bouw.

- Hoge bloeddruk. In dit geval hoort men het ruizen van het bloed dat sneller dan normaal door de aderen wordt geperst.

- Oorontsteking bij griep of verkoudheid. De slijmvliezen ontsteken en zwellen op waardoor de buis van Eustachius niet meer goed functioneert. Hierdoor kan er een onderdruk in het binnenoor ontstaan.

- Afsluiting van de gehoorgang. Verstopping van de gehoorgang kan veroorzaakt worden door een watje of andere voorwerpen, water of andere vloeistoffen of oorsmeer.

- Menière. Tinnitus is één van de symptomen van de ziekte van Menière.

- Leeftijd. De leeftijd van de patiënt kan ook een rol spelen. Vele ouderen van boven de zestig ondervinden vaak een gehoorverlies, al dan niet gepaard gaand met oorsuizen.

Behandeling

In de gevallen dat Tinnitus veroorzaakt wordt door een ziekte zal het suizen in sommige gevallen verdwijnen na behandeling van de onderliggende problemen.

In andere gevallen zoals bij lawaaibeschadiging en hoge bloeddruk is de kans groot dat de verschijnselen van Tinnitus aanwezig blijven.

In dat geval geldt: jammer, maar helaas, er is niets aan te doen. Zelfs het operatief verwijderen van het complete binnenoor brengt geen soelaas. Het suizen, als het al tussentijds verdwijnt, keert binnen een jaar weer terug; vaak in een nog heviger vorm.

Vincent van Gogh probeerde dit al door zijn oren af te snijden. Hij schilderde er echter niet slechter door.

Een deel van de patiënten is geholpen met een gehoorapparaat dat de geluiden overstemt. Dit is echter niet altijd het geval; sommigen zijn zeer gevoelig voor harde(re) geluiden.

Wat blijft is het leren om met de geluiden om te gaan.

Het omgaan met Tinnitus

De mensen die aan dit syndroom lijden stuiten vaak op een muur van onbegrip bij de mensen die geen gehoorproblemen hebben. Men kan zich hier niets bij voorstellen en de patiënten zien er ook niet naar uit dat ze ziek zijn.

Daarbij komt dat het in veel gevallen angst veroorzaakt; je weet niet wat er met je gebeurt, je kunt de mensen die je voorheen goed kon verstaan nu plotseling niet meer horen. Soms word je paranoïde en denk je dat de mensen expres zacht gaan praten. Soms ook denk je aan een tumor in de hersenen of iets vergelijkbaars. Het is eng, beangstigend.

Je wordt er dag en nacht door geplaagd;. Vooral ’s nachts is het erg als de omgeving waar je je in bevindt ook stiller is dan overdags.

En toch moet je leren om hiermee om te gaan. Het beste gaat dit met hulp van buitenaf. Haal bij de huisarts een verwijzing naar de KNO en leg hem het probleem voor zodat deze arts je misschien verder kan helpen.

Therapie

Er bestaan therapiëen die, als men de klinieken gelooft, vaak een oplossing bieden. Deze behandelingen variëren van hypnose, massage tot en met acupunctuur.

Het valt aan te nemen dat er een deel van de patiënten is die hier vertrouwen in heeft en bij wie het werkelijk helpt. Een ander deel van de mensen heeft al van alles geprobeerd; voor hen helpt niets.

Er zijn vele adressen op het Internet te vinden; of in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk of Engeland; klinieken zijn er genoeg, net als de hoeveelheid aan verschillende behandelmethoden. Zie de links onderaan dit artikel.

De “officiële” geneeskunde heeft nog geen reëele bewijzen voor genezing kunnen vinden. De één is met een therapie geholpen, de ander niet. Ook placebo-effecten kunnen hier een rol spelen.

Iemand met een echte, niet ingebeelde ziekte is soms met een placebo of nep-medicijn werkelijk en nawijsbaar geholpen. Dit kan hier ook het geval zijn.

U heeft vast en zeker nog vele vragen als u hierdoor getroffen bent. Kijk op één van de onderstaande adressen en vraag uw behandelend KNO-arts.