Gezondheid

Meniere

In: Gezondheid

De symptomen voor de ziekte van Menière zijn:
- Tinnitus of oorsuizen
- gedeeltelijk of volledig gehoorverlies
- draaiduizelingen
Tinnitus: zie ook de betreffende pagina voor een uitgebreide uitleg.
Oorsuizen is eigenlijk niet de juiste manier om aan Tinnitus een naampje te geven want de mensen die hier aan lijden horen, behalve suizen, van alles.
Brommen, fluiten, razen, rinkelen, stemmen, muziek, [...]

Tinnitus of oorsuizen

In: Gezondheid

Er zijn nogal wat mensen die last hebben van oorsuizen, in de geneeskunde ook Tinnitus genoemd. Dit kan op alle leeftijden voorkomen maar vaak begint dit tussen de veertig en vijfenzestig jaar.
Onder Tinnitus verstaat men geluiden die niet van buitenaf komen; die dus door het oor of hoofd worden geproduceerd. Deze geluiden zijn van patiënt [...]